ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Ustawa o sygnalistach ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W dniu 12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o sygnalistach przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej1, która ma uwzględniać uwagi zgłoszone do pierwotnej wersji projektu tej ustawy – z dnia 14 października 2021 r. Poniżej wskazane zostaną wybrane zmiany w projektowanej regulacji, istotne z perspektywy pracodawców oraz innych podmiotów zatrudniających.

Konferencja GAZTERM 2021

Podczas pierwszego dnia konferencji GAZTERM 2021 mec. Małgorzata Banasik, partner zarządzający kancelarii wystąpiła w IV panelu poświęconym zagadnieniom „efektywnego wykorzystaniu infrastruktury gazowniczej w procesie transformacji energetycznej”. W swoim wystąpieniu wyjaśniła zagadnienia związane z planowanymi regulacjami pakietu FITfor55 i ich wpływu na planowane inwestycje infrastrukturalne w sektorze gazowym, wodorowym i ciepłownictwie.

Ustawa offshore podpisana przez Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 22 stycznia 2021 r. podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (dalej jako ?Ustawa?). Ustawa, wyznaczająca ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, została podpisana przez Prezydenta po niemal pełnej jednomyślność co do tej ustawy w Sejmie […]

Kancelaria BWW zaczyna rok 2021 z dwoma bardzo dobrymi informacjami

Z przyjemnością informujemy, że Małgorzata Banasik, Managing Partner Kancelarii BWW,  została powołana na Prezesa Sądu Giełdowego, stałego sądu polubownego, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii. Właśnie rozpoczęła się 5-letnia kadencja nowego składu sędziowskiego. Do zespołu Kancelarii jako Of Counsel dołącza radca prawny Agnieszka Ferek – bardzo doświadczony praktyk w zakresie projektów infrastrukturalnych z różnych sektorów gospodarki, w […]

Praca na urlopie macierzyńskim jednak możliwa

W ostatnim wyroku Sąd Najwyższy przełamał dotychczas dominującą interpretację przepisów, zgodnie z którą matka dziecka nie mogła świadczyć pracy w okresie korzystania z tzw. obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, tj. przez co najmniej 14 tygodni. Oznacza to, że kobiety będą mogły wrócić do pracy jeszcze w czasie korzystania z tego urlopu.