Przezorność gazowa

Polska jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie zdecydowała się stopniowo ograniczać import gazu z Rosji. W tym celu rozpoczęła realizację polityki dywersyfikowania kierunków i źródeł dostaw, także skroplonego gazu ziemnego (LNG). Postawiła też na magazynowanie, które stało się jednym z głównych ogniw w bezpieczeństwie energetycznym – analizuje Małgorzata Banasik.

ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Ustawa o sygnalistach ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W dniu 12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o sygnalistach przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej1, która ma uwzględniać uwagi zgłoszone do pierwotnej wersji projektu tej ustawy – z dnia 14 października 2021 r. Poniżej wskazane zostaną wybrane zmiany w projektowanej regulacji, istotne z perspektywy pracodawców oraz innych podmiotów zatrudniających.