ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Ustawa o sygnalistach ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W dniu 12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o sygnalistach przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej1, która ma uwzględniać uwagi zgłoszone do pierwotnej wersji projektu tej ustawy – z dnia 14 października 2021 r. Poniżej wskazane zostaną wybrane zmiany w projektowanej regulacji, istotne z perspektywy pracodawców oraz innych podmiotów zatrudniających.

Konferencja GAZTERM 2021

Podczas pierwszego dnia konferencji GAZTERM 2021 mec. Małgorzata Banasik, partner zarządzający kancelarii wystąpiła w IV panelu poświęconym zagadnieniom „efektywnego wykorzystaniu infrastruktury gazowniczej w procesie transformacji energetycznej”. W swoim wystąpieniu wyjaśniła zagadnienia związane z planowanymi regulacjami pakietu FITfor55 i ich wpływu na planowane inwestycje infrastrukturalne w sektorze gazowym, wodorowym i ciepłownictwie.