Wspólny sukces

Tak można określić nasze podejście do prowadzonej działalności. Jesteśmy ekspertami w swoich dziedzinach – prawie energetycznym, projektach infrastrukturalnych i prawie pracy – opierając na nich swoją główną działalność.

Indywidualne podejście, innowacyjne rozwiązania i zrozumienie potrzeb • z energią zapewniamy najlepsze doradztwo prawne • bogate doświadczenie • obsługa rozbudowanych spółek i grup kapitałowych • znakomity zespół prawników

Stanowimy nie tylko zgrany, ale przede wszystkim skuteczny i kreatywny zespół, który olbrzymią, fachową wiedzę formalną łączy z praktyczną znajomością biznesu. Przez lata zdobywaliśmy coraz większe doświadczenie, żeby jak najlepiej służyć nim swoim Klientom i partnerom biznesowym.

Mamy szeroką i praktyczną wiedzę w dziedzinie prawa pracy, zarówno w zakresie indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy. Nasi prawnicy zajmują się przygotowywaniem aktów wewnątrzzakładowych (np. regulaminy pracy i wynagradzania, układy zbiorowe pracy) , prowadzeniem negocjacji ze związkami zawodowymi, restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz reprezentowaniem pracodawców przed sądami i organami administracji. Dla kompleksowej obsługi pracodawców zapewniamy wsparcie w zakresie prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

Z powodzeniem doradzamy podmiotom w wielu branżach

Obsługujemy sektory: gazowy, elektroenergetyczny, fotowoltaiczny, zamówień publicznych, infrastrukturalny, nieruchomości, przemysłu chemicznego, nowych technologii, gospodarki odpadami, lotniczy, medyczny, tekstylny, a także organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego. 

Uczestniczymy w prestiżowych i nowatorskich projektach. Podążamy za zmianami otoczenia biznesowego, biorąc tym samym aktywny udział w tworzeniu rozwiązań prawnych wyznaczających kierunki w legislacji.

Nasi Klienci, oprócz bieżącej obsługi operacyjnej i projektowej, cenią nas za szkolenia z zakresu prawa energetycznego i prawa pracy, przygotowywane na miarę ich biznesowych potrzeb. Skupiamy się na rozwiązywaniu problemów i zadań w możliwie najszybszy i najbardziej efektywny sposób. Pracujemy zgodnie z potrzebami Klienta, przywiązując najwyższą wagę do założeń biznesowych jego działalności.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Do najważniejszych projektów, w których Kancelaria BWW była istotnie zaangażowana należą m.in.:

 • wdrożenie zasady unbundlingu do polskiego systemu gazowego (model unbundlingu własnościowego),
 • utworzenie terminalu LNG w Świnoujściu (przygotowanie długoterminowej umowy regazyfikacji oraz instrukcji terminalu),
 • wprowadzenie punktu wirtualnego w polskim systemie gazowym,
 • utworzenie polskiej giełdy gazu,
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących połączeń międzysystemowych pomiędzy Polską a Danią, Litwą, Czechami, Niemcami i Ukrainą,
 • udział w stworzeniu przez Sąd Najwyższy nowej linii orzeczniczej w zakresie dopuszczalności uchylenia regulaminu wynagrodzenia,
 • prowadzenie sporów zbiorowych z ramienia PLL LOT i ZUS,
 • kompleksowe i bieżące doradztwo prawne przy realizacji inwestycji przez MPEC Olsztyn sp. z o.o., której przedmiotem jest instalacja do termicznego przekształcania odpadów – inwestycja realizowana w ramach PPP,
 • kompleksowe i bieżące doradztwo prawne przy realizacji przez LOTAMS sp. z o.o. budowy nowej bazy do naziemnej obsługi statków powietrznych (MRO) w Rzeszowie,
 • dwukrotne uzyskanie na rzecz Klientów sądowego zabezpieczenia w postaci zakazu rozpoczęcia strajku przez związki zawodowe,
 • wdrażania rozwiązań w celu przetrwania kryzysu wywołanego koronawirusem, m.in. w zakresie negocjacji ze związkami zawodowymi porozumień „tarczowych” i wdrażania przyjętych rozwiązań.
Zawierzyli nam m.in.:
 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W OLSZTYNIE SP. Z O.O.
 • POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT” S.A.
 • LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O.
 • ENEA S.A.
 • TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.
 • GAS STORAGE POLAND SP. Z O.O.
 • PAK-VOLT S.A.
 • OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
 • POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 • G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O.
 • POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
 • BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 • CIECH S.A.
 • PGNiG SUPPLY & TRADING GMBH
 • POLSKIE LNG S.A.
 • JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
 • PGNiG TERMIKA S.A.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”
 • POLSKA GRUPA LOTNICZA S.A.
 • POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
 • CIECH SARZYNA S.A.
 • DO & CO POLAND SP. Z O.O.
 • BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
 • FRESH WORLD INTERNATIONAL SP. Z O.O.
 • SYNEVO SP. Z O.O.
 • SCANMED S.A.
 • ENEA TRADING SP. Z O.O.
 • ENEA CENTRUM SP. Z O.O.
 • LOT CREW SP. Z O.O.
 • LOT CABIN CREW SP. Z O.O.
KLIENCI Z SEKTORA ENERGETYCZNEGO
 • ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA
 • OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
 • GAS STORAGE POLAND SP. Z O.O.
 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
  W OLSZTYNIE SP. Z O.O.
 • POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
 • POLSKIE LNG S.A.
 • POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 • GRUPA KAPITAŁOWA VIREO ENERGY
 • TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.
 • ENEA S.A., ENEA TRADING SP. Z O.O.
 • G.EN GAZ ENERGIA SP. Z O.O.
KLIENCI Z SEKTORA BANKOWEGO
 • BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
KLIENCI Z SEKTORA LOTNICZEGO
 • POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT” S.A.
 • LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”
 • POLSKA GRUPA LOTNICZA S.A.
KLIENCI Z SEKTORA SPOŻYWCZEGO I CHEMICZNEGO
 • GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
 • CIECH S.A.
 • CIECH SARZYNA S.A.
 • DO & CO POLAND SP. Z O.O.
 • JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
KLIENCI Z SEKTORA BUDOWLANEGO
 • BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.