Wybór Inżyniera Kontraktu dla bazy MRO w Rzeszowie

Spółka LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. (LOTAMS) realizuje kolejne etapy projektu budowy bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonego przez LOTAMS Postępowania Zakupowego nr RZE 001/2019, dotyczącego wyboru Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy bazy MRO w Rzeszowie, Spółka podpisała umowę z firmą SAFEGE S.A.S. Kancelaria BWW kompleksowo doradzała LOTAMS […]

Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z pandemią COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) i ogólnokrajowymi ograniczeniami wprowadzonymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, już od dnia 12 marca 2020 r. zostały zamknięte wszystkie placówki oświatowe, takie jak m.in. szkoły czy przedszkola. W związku z faktem, że niemożliwe było pozostawienie dzieci na czas pracy w tych instytucjach, rodzicom niemogącym wykonywać pracy […]

Reformy zakładu pracy a związki zawodowe w dobie pandemii koronawirusa

W związku ze znaczącą zmianą koniunktury na rynku pracy oraz trudną sytuacją ekonomiczną spowodowaną pandemią koronawirusa, pracodawcy będą niejednokrotnie zmuszeni do wdrażania zmian w swojej polityce kadrowo-płacowej. Spółki prowadzące zakłady pracy, w których funkcjonują związki zawodowe, są prawnie zobowiązane do współpracy z nimi przy podejmowaniu niektórych decyzji. Związki zawodowe nie powinny jednak przy tym kierować […]

ZFŚS a Covid-19

W związku z panującą na terenie kraju pandemią Covid-19, wpływającą negatywnie na wszystkie najważniejsze aspekty prowadzonej działalności, warto wskazać na możliwości podjęcia przez pracodawcę określonych działań w obszarze ZFŚS.