Dyskryminacja ze względu na płeć a regionalizacja wynagrodzeń ? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 czerwca 2021 r. – komentuje radca prawny Agnieszka Mikołajczuk

W wyroku z dnia 3 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygał sprawę dotyczącą dyskryminacji ze względu na płeć, w której tle pojawiła się kwestia regionalizacji wynagrodzeń. Orzeczenie to budzi od samego początku kontrowersje, a jego skutki mogą być bardzo daleko idące. Pracownice Tesco Stores Ltd. pozwały swojego pracodawcę powołując się na to, że […]

Wmurowano kamień węgielny pod najnowocześniejszą spalarnię w Polsce

W minioną środę, 16 czerwca 2021 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie, w której uczestniczyli Piotr Grzymowicz prezydent Olsztyna, Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele inwestorów oraz Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR. Jak podkreślano podczas uroczystości, ITPO Olsztyn będzie najnowocześniejszą w Polsce spalarnią, w budowę której zainwestował […]

Artykuł naukowy współautorstwa prawnika Mateusza Duckiego w monografii wydanej przez C.H. Beck

Niedawno w sprzedaży ukazała się monografia pod redakcją dr. hab. Beaty Stępień-Załuckiej, prof. URz, w której współautorem jednego z artykułów jest nasz prawnik, Mateusz Ducki. Tematyka publikacji nie wiąże się ściśle z prawem pracy, lecz dotyczy konstytucyjnego prawa własności i jego ochrony. Podjęty w niej został temat dawnego Funduszu Wczasów Pracowniczych i wątpliwości legislacyjnych z […]

Radca prawny Agnieszka Mikołajczuk komentuje dla Wyborcza.biz wygaszanie stosunków pracy w służbie zagranicznej.

Nowa ustawa o służbie zagranicznej, która wchodzi w życie 16 czerwca 2021 r. wprowadza instytucję wygaszania stosunków pracy określonych pracowników służby zagranicznej. Zgodnie z nowymi zasadami stosunek pracy członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w tym: dyplomatów zawodowych stanowiących personel dyplomatyczno-konsularny, pracowników krajowych zatrudnionych na podstawie powołania w […]

PPA dla największej PV w Polsce

Trwa budowa największej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Brudzewie (woj. wielkopolskie) przez grupę ZE PAK, o mocy ok. 70 MW, na powierzchni ok. 100 ha. Projekt zostanie zrealizowany na terenach poodkrywkowych węgla brunatnego i stanowi element szerszej strategii grupy ZE PAK polegającej na zmianie modelu biznesowego z wytwarzania energii opartego na węglu na wytwarzanie energii […]

LEGAL500 EMEA 2021 – Rekomendacje dla BWW

Z radością i dumą informujemy, że Kancelaria BWW po raz kolejny została wyróżniona w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA 2021. W tegorocznej edycji rankingu nasza Kancelaria otrzymała rekomendacje w kategoriach Energy and natural resources oraz Employment. Kancelaria BWW została doceniona w kategorii Energy and natural resources za wyróżnianie się fachową wiedzą w zakresie projektów […]