Dyskryminacja ze względu na płeć a regionalizacja wynagrodzeń ? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 czerwca 2021 r. – komentuje radca prawny Agnieszka Mikołajczuk

W wyroku z dnia 3 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygał sprawę dotyczącą dyskryminacji ze względu na płeć, w której tle pojawiła się kwestia regionalizacji wynagrodzeń. Orzeczenie to budzi od samego początku kontrowersje, a jego skutki mogą być bardzo daleko idące. Pracownice Tesco Stores Ltd. pozwały swojego pracodawcę powołując się na to, że […]

Wmurowano kamień węgielny pod najnowocześniejszą spalarnię w Polsce

W minioną środę, 16 czerwca 2021 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie, w której uczestniczyli Piotr Grzymowicz prezydent Olsztyna, Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele inwestorów oraz Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR. Jak podkreślano podczas uroczystości, ITPO Olsztyn będzie najnowocześniejszą w Polsce spalarnią, w budowę której zainwestował […]