Artykuł naukowy współautorstwa prawnika Mateusza Duckiego w monografii wydanej przez C.H. Beck

Niedawno w sprzedaży ukazała się monografia pod redakcją dr. hab. Beaty Stępień-Załuckiej, prof. URz, w której współautorem jednego z artykułów jest nasz prawnik, Mateusz Ducki. Tematyka publikacji nie wiąże się ściśle z prawem pracy, lecz dotyczy konstytucyjnego prawa własności i jego ochrony. Podjęty w niej został temat dawnego Funduszu Wczasów Pracowniczych i wątpliwości legislacyjnych z […]

Radca prawny Agnieszka Mikołajczuk komentuje dla Wyborcza.biz wygaszanie stosunków pracy w służbie zagranicznej.

Nowa ustawa o służbie zagranicznej, która wchodzi w życie 16 czerwca 2021 r. wprowadza instytucję wygaszania stosunków pracy określonych pracowników służby zagranicznej. Zgodnie z nowymi zasadami stosunek pracy członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w tym: dyplomatów zawodowych stanowiących personel dyplomatyczno-konsularny, pracowników krajowych zatrudnionych na podstawie powołania w […]