Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej. Artykuł współautorstwa prawnika Kancelarii Mateusza Duckiego.

W majowym numerze Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, podstawowego czasopisma branżowego dla prawa pracy, ukazał się artykuł współautorstwa prawnika Kancelarii Mateusza Duckiego. Został on poświęcony, tak jak i całe majowe wydanie PiZS, zagadnieniom związanym z pandemią koronawirusa. W opracowaniu tym autorzy podjęli próbę krytycznej analizy podstawowych dla pracodawcy rozwiązań w tarczach antykryzysowych, dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń […]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 4.0

W obecnym stanie prawnym rodzice dzieci do lat 8 nie mają prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w specustawie koronawirusowej. Władza ustawodawcza dąży jednakże do przywrócenia tego zasiłku wskazanej grupie osób ? ma to nastąpić na mocy postanowień tzw. tarczy 4.0. Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ? zmiany mają wejść z mocą wsteczną od 25 […]

Prawo pracy ? zmiany w tarczy 3.0

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie tzw. tarcza 3.0, która wprowadza kolejne zmiany w zakresie prawa pracy. Prezentujemy najważniejsze zmiany dotyczące prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, a przede wszystkim pomocy finansowej dla przedsiębiorców.

Zaskakujące zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego w tarczy 3.0

W dniu 16 maja weszła w życie tzw. tarcza 3.0. Lektura przepisów w zakresie zmian dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu koronawirusa (COVID-19) okazuje się zaskakująca. W dniu 14 maja opublikowane zostały również dwa rozporządzenia RM dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku opiekuńczego dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Komunikat PUODO – sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

[Aktualizacja: 12 maja 2020 r.] Według ustaleń Kancelarii BWW, inspektorzy sanitarni nie będą wydawali decyzji, o których pisał Prezes UODO w poniższym komunikacie i Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na stanowisku, że pracodawcy powinni mierzyć pracownikom temperaturę ciała, by zapewniać im bezpieczeństwo w czasie pandemii. Prowadzi to do sytuacji patowej dla pracodawców ? z jednej strony […]

  • 1
  • 2