Aktualizacja sprawozdania GAZ-SYSTEM dot. środków tymczasowych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprosił 14 maja wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych w obszarach bilansowania zarządzanych przez GAZ-SYSTEM na podstawie art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC).

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie

Termin na składanie ofert przez wykonawców w ramach ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie dnia 2 marca 2018 r. postępowania na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: ?Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, […]