Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zapasach.

22 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza nowe zasady udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych oraz zaostrza kary za działalność bez lub z naruszeniem posiadanej koncesji. Zgodnie z założeniami znowelizowana ustawa ma uczynić rynek paliw bardziej przejrzystym poprzez nadanie Prezesowi URE nowych uprawnień w zakresie […]