Renewable Energy Sources Act to amend

Parliament works on amendments to the Renewable Energy Sources Act. The proposed project provides a number of changes in the functioning of the support systems for the production of energy from renewable sources. The most profound changes relate to support for the so-called prosumers, producing energy in the microinstallations. The amendment also provides reform of […]

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE

W maju do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada szereg zmian dotyczących funkcjonowania systemów wsparcia dla wytwarzania energii z OZE. Najgłębsze zmiany dotyczą pomocy dla tzw. prosumentów produkujących energię w tzw. mikroinstalacjach. Nowelizacja przewiduje też reformę tzw. systemu aukcyjnego, który ma zacząć funkcjonować od 1 lipca 2016r. Podstawową zmianą […]

Polskie LNG z koncesją i decyzją o wyznaczeniu operatorem

11 maja 2016 r. Prezes URE udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG. Jednocześnie Prezes URE wyznaczył spółkę Polskie LNG S.A. operatorem systemu skraplania gazu ziemnego w Terminalu regazyfikacyjnym w Świnoujściu. Obie decyzje są ważne do 31 grudnia 2030 r.