New REMIT obligations came into force

Further duties arising from the Regulation 1227/2011 of 25 October 2011. on the integrity and transparency of wholesale energy market and Implementing Regulation No. 1348/2014 of 17 December 2014 came into force on 7 April 2016. These  new group of the obligations concerns reporting of  the transactions concluded on the  OTC market and the reporting […]

New REMIT obligations came into force

Further duties arising from the Regulation 1227/2011 of 25 October 2011. on the integrity and transparency of wholesale energy market and Implementing Regulation No. 1348/2014 of 17 December 2014 came into force on 7 April 2016. These  new group of the obligations concerns reporting of  the transactions concluded on the  OTC market and the reporting […]

Wejście w życie kolejnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT

7 kwietnia 2016r. weszła w życie kolejna pula obowiązków wynikających z Rozporządzenia 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz Rozporządzenia Wykonawczego nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Obowiązki te dotyczą raportowania transakcji zawieranych na rynku OTC oraz przekazywania tzw. danych fundamentalnych dotyczących gazu ziemnego.

  • 1
  • 2