OGP Gaz- System z certyfikatem niezależności na SGT.

Kancelaria BWW doradzała OGP Gaz- System w procesie uzyskania certyfikatu niezależności w związku z pełnieniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu Jamał – Europa Zachodnia. Gaz- System będzie na wskazanym odcinku wykonywał obowiązki operatorskie w modelu ISO (Independent System Operator), zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2009/73/WE.