ico-aktywnosc

Aktualności

Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej. Artykuł współautorstwa prawnika Kancelarii Mateusza Duckiego.

W majowym numerze Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, podstawowego czasopisma branżowego dla prawa pracy, ukazał się artykuł współautorstwa prawnika Kancelarii Mateusza Duckiego. Został on poświęcony, tak jak i całe majowe wydanie PiZS, zagadnieniom związanym z pandemią koronawirusa. W opracowaniu tym autorzy podjęli próbę krytycznej analizy podstawowych dla pracodawcy rozwiązań w tarczach antykryzysowych, dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń oraz innych dostępnych środków pomocowych, kształtujących stosunki pracy.

Kancelaria aktywnie wspiera Klientów w dobie pandemii

Partner Zarządzający Aleksandra Woźniak aktywnie wspiera klientów Kancelarii w czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Odbywa szereg spotkań z zarządami, przedstawicielami pracowników czy pracownikami, oferując wsparcie w obecnej sytuacji.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 4.0

W obecnym stanie prawnym rodzice dzieci do lat 8 nie mają prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w specustawie koronawirusowej. Władza ustawodawcza dąży jednakże do przywrócenia tego zasiłku wskazanej grupie osób – ma to nastąpić na mocy postanowień tzw. tarczy 4.0. Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu – zmiany mają wejść z mocą wsteczną od 25 maja 2020 r. Według proponowanych zmian dodatkowy zasiłek opiekuńczy miałby przysługiwać do 28 czerwca 2020 r.

Ciąg dalszy sporu wokół zwolnienia gazociągów Nord Stream 1 i 2 z dyrektywy gazowej – kluczowe stanowisko Sądu UE.

W dniu wczorajszym, tj. 20 maja 2020 r., Sąd Unii Europejskiej wydał bezprecedensowe postanowienia, na mocy których stwierdził niedopuszczalność skarg złożonych przez Nord Stream 1 AG i Nord Stream 2 AG na postanowienia znowelizowanej dyrektywy gazowej. Stanowisko Sądu Unii Europejskiej komentują Łukasz Batory i Piotr Wach. 

Dostęp do gazociągu jamalskiego na nowych, unijnych zasadach. Korzystne zmiany dla Polski.

Od dnia 18 maja 2020 r. rezerwacja mocy przesyłowych na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa będzie odbywała się w oparciu o unijne zasady, w tym w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Komisji 984/2013 – Kodeks NC CAM oraz w oparciu zatwierdzoną w listopadzie 2019 r. przez Prezesa URE nową wersję Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla gazociągu jamalskiego (IRiESP SGT).

Prawo pracy – zmiany w tarczy 3.0

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie tzw. tarcza 3.0, która wprowadza kolejne zmiany w zakresie prawa pracy. Prezentujemy najważniejsze zmiany dotyczące prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, a przede wszystkim pomocy finansowej dla przedsiębiorców.

Zaskakujące zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego w tarczy 3.0

W dniu 16 maja weszła w życie tzw. tarcza 3.0. Lektura przepisów w zakresie zmian dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu koronawirusa (COVID-19) okazuje się zaskakująca. W dniu 14 maja opublikowane zostały również dwa rozporządzenia RM dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku opiekuńczego dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Prawo procesowe – zmiany w tarczy 3.0

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie tzw. tarcza 3.0. Prezentujemy najważniejsze zmiany dotyczące postępowań sądowych w sprawach cywilnych i administracyjnych.

Powrót do normalności – wytyczne PIP w związku z odmrażaniem gospodarki

Główny Inspektor Pracy w komunikacie kierowanym do pracodawców i przedsiębiorców opublikował zalecenia dotyczące przygotowań do powrotu do pracy w zakładach oraz zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

Komunikat PUODO – sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

[Aktualizacja: 12 maja 2020 r.] Według ustaleń Kancelarii BWW, inspektorzy sanitarni nie będą wydawali decyzji, o których pisał Prezes UODO w poniższym komunikacie i Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na stanowisku, że pracodawcy powinni mierzyć pracownikom temperaturę ciała, by zapewniać im bezpieczeństwo w czasie pandemii. Prowadzi to do sytuacji patowej dla pracodawców – z jednej strony powinni oni zapewniać pracownikom bezpieczeństwo (w tym bezpieczne i higieniczne warunki pracy), m.in. poprzez rekomendowane przez GIS pomiary temperatur ciała, z drugiej zaś grozi im kontrola ze strony UODO, a nawet kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądała praktyka w tym zakresie – możliwe, że Państwowa Inspekcja Sanitarna, w obliczu składania wniosków przez pracodawców, złagodzi swoje stanowisko.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 – ZMIANY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Tarcza antykryzysowa 2.0, obok rozszerzenia dotychczasowych rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców i pracodawców, wprowadziła nowe regulacje w zakresie postępowania cywilnego. Poniżej prezentujemy podsumowanie zmian dotyczących zawieszenia terminów, doręczeń oraz usprawiedliwienia niestawiennictwa na rozprawie.

Czy PGNiG odzyska zasądzone od Gazpromu kwoty? Ocenia Małgorzata Banasik

W wydanym pod koniec marca wyroku kończącym spór PGNiG z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie uznał argumenty PGNiG i zmienił formułę cenową na korzystniejszą dla Polski. Teoretycznie jednak Rosjanie mogą próbować odwołać się od wydanego wyroku, bowiem nie upłynął jeszcze 60-dniowy termin na zaskarżenie rozstrzygnięcia Trybunału Arbitrażowego.

Kolejne przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Rozporządzeniem z dnia 30 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów po raz kolejny przedłużyła okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego w specustawie dotyczącej przeciwdziałania pandemii. Na ten moment okres ten został skorelowany z okresem zamknięcia szkół – z dodatkowego zasiłku opiekuńczego można korzystać do 24 maja 2020 r.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – przedsiębiorcy

Dziś kolejna odsłona zmian wprowadzonych przez tzw. tarczę antykryzysową 2.0, czyli ustawę, która rozszerza dotychczasowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców i pracodawców. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie wprowadzonych zmian dotyczących uprawnień dla przedsiębiorców.