ico-aktywnosc

Aktualności

Konsultacje nowelizacji Kodeksów Sieci CAM oraz TAR.

30 czerwca br. Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje projektów Kodeksów Sieci CAM oraz TAR. Konsultacje odbywają się na dedykowanej platformie Better Regulation Portal, która jest otwarta dla zainteresowanych uczestników i umożliwia opiniowanie projektów nowych aktów prawa UE wszystkim obywatelom.

Kancelaria BWW na III Konferencji Paliwa Alternatywne – Waste to Energy – Energia z Odpadów

 W dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Licheniu odbyła się Konferencja o efektywnym wykorzystaniu paliwa alternatywnego z odpadów w sektorze energetycznym. Naszą Kancelarię reprezentowała Pani Mecenas Małgorzata Banasik, która wygłosiła wykład dotyczący prawnych uwarunkowań uzyskiwania, metod wykorzystywania i systemu wsparcia paliw alternatywnych w gospodarce ze uwzględnieniem zmian prawnych po 1 stycznia 2016 r.

Prace nad aktualizacją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO)

Obecnie trwają prace nad aktualizacją KPGO 2016. Aktualizacja KPGO ma na celu dostosowanie istniejących celów w gospodarce odpadami do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym. W grudniu 2015r. KE przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie odpadów zakładający zmniejszenie składowania odpadów na rzecz przygotowania do powtórnego użycia i recyklingu. Termiczne przekształcanie odpadów ma stanowić uzupełnienie systemu gospodarki odpadami.

Polskie LNG z koncesją i decyzją o wyznaczeniu operatorem

11 maja 2016 r. Prezes URE udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG. Jednocześnie Prezes URE wyznaczył spółkę Polskie LNG S.A. operatorem systemu skraplania gazu ziemnego w Terminalu regazyfikacyjnym w Świnoujściu. Obie decyzje są ważne do 31 grudnia 2030 r.

Prezes URE zatwierdził taryfę dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego dla Polskiego LNG

Taryfa została zatwierdzona, zgodnie z wnioskiem spółki, na okres od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania - do 31 grudnia br. W taryfie zostały ustalone stawki opłat za pakietowe usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego obejmujące: wyładunek LNG z tankowca, procesowe składowanie w zbiornikach, regazyfikację i oddanie paliwa gazowego do systemu przesyłowego oraz stawki za usługi dodatkowe w zakresie przeładunku LNG na autocysterny. Ponadto ustalone zostały stawki za usługi rozdzielone. Są to: rozdzielone przedłużone procesowe składowanie oraz rozdzielona moc umowna.