ico-aktywnosc

Aktualności

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE

W maju do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada szereg zmian dotyczących funkcjonowania systemów wsparcia dla wytwarzania energii z OZE. Najgłębsze zmiany dotyczą pomocy dla tzw. prosumentów produkujących energię w tzw. mikroinstalacjach. Nowelizacja przewiduje też reformę tzw. systemu aukcyjnego, który ma zacząć funkcjonować od 1 lipca 2016r. Podstawową zmianą jest wydzielenie koszyków technologicznych dla których organizowane będą odrębne aukcje. Projekt zakłada też zmianę definicji odnawialnego źródła energii oraz wprowadza nową definicję tzw. instalacji hybrydowej.

Polskie LNG z koncesją i decyzją o wyznaczeniu operatorem

11 maja 2016 r. Prezes URE udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG. Jednocześnie Prezes URE wyznaczył spółkę Polskie LNG S.A. operatorem systemu skraplania gazu ziemnego w Terminalu regazyfikacyjnym w Świnoujściu. Obie decyzje są ważne do 31 grudnia 2030 r.

Zakończenie dialogu konkurencyjnego w projekcie budowy spalarni odpadów w Olsztynie

W kwietniu nastąpiło oficjalne zamknięcie dialogu konkurencyjnego mającego na celu wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie. Procedura organizowana przez MPEC Olsztyn realizowana jest w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP). W ramach postępowania odbyło się osiem rund dialogu konkurencyjnego oraz kilkanaście spotkań roboczych z Partnerami Prywatnymi. W trakcie spotkań z potencjalnymi wykonawcami zostały określone m.in. technologia produkcji energii, zakres robót budowlanych, parametry oraz cechy elektrociepłowni. Przedmiotem ustaleń były również zagadnienia dotyczące zapewnienia finansowania dla Projektu. Kancelaria BWW jest doradcą prawnym MPEC Olsztyn w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji.