ico-aktywnosc

Aktualności

Terminal LNG w Świnoujściu uzyskał pozwolenie na użytkowanie

27 kwietnia wojewoda zachodniopomorski podpisał pozwolenie na użytkowanie Terminala regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu. Po zakończeniu fazy rozruchowej oraz testów eksploatacyjnych pozwolenie na użytkowanie stanowi podstawową decyzję administracyjną umożliwiającą komercyjne wykorzystanie mocy regazyfikacyjej Instalacji.

Konsultacje Instrukcji Terminalu LNG w Świnoujściu

Do 9 maja trwają konsultacje publiczne projektu Instrukcji Terminalu LNG w Świnoujściu.  Instrukcja jest podstawowym aktem regulującym zasady komercyjnego wykorzystania Terminalu regazyfikacyjnego, dlatego istotne znaczenie ma zebranie opinii uczestników rynku i potencjalnych użytkowników instalacji.

Wejście w życie kolejnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT

7 kwietnia 2016r. weszła w życie kolejna pula obowiązków wynikających z Rozporządzenia 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz Rozporządzenia Wykonawczego nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Obowiązki te dotyczą raportowania transakcji zawieranych na rynku OTC oraz przekazywania tzw. danych fundamentalnych dotyczących gazu ziemnego.