Тимчасовий захист

Люди, які втекли від війни в Україні та потрапили на територію Польщі, можуть перебувати тут на законних підставах 90 днів без будь-яких офіційних дій[1]. Також можливе продовження цього терміну шляхом подання відповідної заяви перед її закінченням ще на 90 днів[2]. Однак, якщо вони планують залишатися в Польщі довше, необхідно легалізувати перебування, (i) отримавши т. зв. тимчасовий захист або (ii) отримання дозволу на тимчасове проживання або (iii) отримання статусу біженця. Найвигіднішим, найшвидшим, а також захистом з найменшими формальностями є тимчасовий захист, зазначений у пункті (i). Тоді як, отримання статусу біженця буде найменш вигідним. Крім того, подача заяви про надання статусу біженця виключає можливість легалізації перебування на підставі Спеціального закону (заявy можна відкликати).

[1]Це пояснюється тим, що Україна внесена до Додатку ІІ до Регламенту (ЄС) 2018/1806, а громадяни України звільняються від візового обов’язку під час перетину зовнішніх кордонів держав-членів, якщо їхнє перебування не перевищує 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

[2]Ст. 300 Закону про іноземців: Воєвода, відповідальний за місцем перебування іноземця, який перебуває на території Республіки Польща на підставі міжнародної угоди про скасування візової вимоги або якому частково або повністю скасування візової вимоги застосовується відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15 березня 2001 року, де перераховано треті країни, чиї громадяни повинні мати візи під час перетину зовнішніх кордонів, і ті, чиї громадяни звільнені від цієї вимоги, можуть у в обґрунтованих випадках продовжити термін перебування цього іноземця на території Республіки Польща ще на 90 днів, якщо така можливість передбачена договором про безвізовий режим;

Тимчасовий захист відповідно до законодавства Європейського Союзу

З огляду на війну в Україні, Рада Європейського Союзу своїм виконавчим рішенням від 4.03.2022[1] впровадила рішення, яке полягає у наданні тимчасового захисту особам, які втікають з України, на таких принципах::

Чим є тимчасовий захист?

Тимчасовий захист дозволяє швидко легалізувати перебування людей, які втікають з України, в будь-якій державі-члені Європейського Союзу, незалежно від того, який кордон якої країни з Україною було перетнуто та скількома країнами особа подорожувала.

Приклади:

  • Особа, яка прибула до Польщі через інші країни, наприклад, Угорщину, може подати заяву на тимчасовий захист у Польщі, якщо вирішить залишитися тут.
  • Особа, яка перетнула українсько-польський кордон, але вирішила поїхати далі, наприклад, до Німеччини, може подати заяву на тимчасовий захист у Німеччині.

Процедуру тимчасового захисту не слід плутати з процедурою надання статусу біженця, яка регулюється іншими законами і є складнішою та тривалішою [2]!

[1]Виконавче рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 r. про наявність масового переміщення переселенців з України в розумінні ст. 5 директиви 2001/55/WE і призводить до введення тимчасової охорони.

[2] Tак зване розпорядження Дублін III, (розпорядження Європейського Парламенту і Ради 604/2013 від 26 червня 2013 року про встановлення критеріїв та механізмів для визначення держави-члена, який буде відповідати за розгляд заяви про міжнародний захист, поданої в одній із держав-членів громадянином третьої країни або особою без громадянства);

Директива 2011/95 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 грудня 2011 року про стандарти кваліфікації громадян третіх країн або осіб без громадянства як бенефіціарів міжнародного захисту, для єдиного статусу біженців або осіб, які мають право на додатковий захист, а також для обсягу наданої охорони;

Директива 2013/32 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про спільні процедури надання та зняття міжнародного захисту;

Закон від 13 червня 2003 року про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (тобто Журнал законів від 2021 року, ст. 1108).

захист

Скільки триває тимчасовий захист?

Основний термін охорони – 1 рік. До кінця року ви можете подати заявку на його продовження максимум на 2 роки в цілому.

Що дає вам тимчасовий захист?

Нижче наведено мінімальний обов’язковий обсяг захисту, наданий державами-членами ЄС. Проте кожна держава може надати більш широкий захист.

1.       Документи на проживання

Видача документів на проживання на весь період тимчасового захисту (наприклад, посвідки на тимчасове проживання та карти на проживання).

2.       Візи

Видача візи (у тому числі транзитної) зі скороченням формальностей і витрат до мінімуму.

3.       Інформація на тему охорони

Надання необхідної інформації зрозумілою для даної людини мовою.

4.       Діяльність заробкова

Видача дозволу на роботу та навчання. Це також включає застосування нормативно-правових актів про оплату праці, доступ до системи соціального забезпечення та інших варунків праці та зайнятості.

5.       Проживання та соціальна допомога

Забезпечення доступу до житла, соціальної допомоги та засобів до існування (якщо особа не має достатніх ресурсів), а також до медичної допомоги.

6.       Навчання

Надання доступу до освіти на тих самих умовах, що й громадянам приймаючої держави-члена в віці до 18 років. 

7.       Охорона дітей

Держави-члени вживають заходів для забезпечення необхідного захисту неповнолітніх без супроводу, які користуються тимчасовим захистом зі сторони куратора або представника організації, яка займається опікою та захистом неповнолітніх, або інших відповідних представників.

Хто має право на тимчасовий захист?

Рішення Ради Європейського Союзу не вводить жодних обмежень, пов’язаних з необхідністю прямого в’їзду на територію даної держави-члена. Люди, які можуть користатися з захисту то:

Громадяни України проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.

Громадяни третіх країн та особи без громадянства, які мали право на міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні до 24 лютого 2022 року.

Члени родин людей з двох вказаних категорій.

Громадяни третіх країн та особи без громадянства, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року і не можуть безпечно повернутися до країни походження.

Тимчасовий захист згідно з польським законодавством

Практика застосування тимчасового захисту в Польщі ще не склалася. Кожна держава-член Європейського Союзу має запровадити власні правила та процедури, на основі яких можна буде охопити вищезгаданих осіб тимчасовою охороною.

Чи прийнято в Польщі якісь внутрішньодержавні норми, які дозволяли б особам, які тікають з України, отримувати тимчасовий захист?

9 березня 2022 року Сейм ухвалив проєкт спеціального закону, спрямованого на допомогу українським громадянам, які прямують до Польщі. Закон ще має бути прийнятий Сенатом і підписаний Президентом, тому він ще не набув чинності.

Дана інформація підготовлена на підставі проєкту спеціального закону, чинного станом на 10 березня 2022 року. У ході подальшої роботи в Парламенті окремі його положення можуть змінюватися, на що слід звернути увагу.

Хто може легалізувати перебування в Польщі на підставі спеціального закону?

* Карта поляка – це документ, що підтверджує зв’язок власника з польським народом. Він може бути присуджений, серед іншого, особам, які мають польських предків або які підтвердили зв’язки з польською культурою чи традицією. Як правило, вона є дійсною протягом 10 років з дати надання (з можливістю продовження).

Тому спеціальний закон вводить два обмеження щодо легалізації перебування:

  • вимога щодо громадянства України для зацікавлених осіб (не врегульовано статус осіб, які не мають громадянства України та втікають з України до Польщі, а це означає, що вони не можуть легалізувати своє перебування на підставі спеціального акту),
  • вимога в’їзду на територію Польщі безпосередньо з України (спеціальний акт не включає непрямий в’їзд – через територію іншої держави, наприклад, з України в Угорщину, з Угорщини в Польщу).

Виняток становлять особи з Картою поляка та подружжя громадян України, які безпосередньо в’їхали до Польщі.

Процедура легалізації по кроку

1.    Який вид перебування може бути легалізований?

 

Узаконити своє перебування можна, якщо в’їзд відбувся з 24 лютого 2022 року до дати, яка буде встановлена ​​лише після прийняття спеціального закону. Легальним буде також перебування дитини, народженої в Польщі, протягом періоду коли перебування матері легалізоване. Право на законне перебування втрачає силу у разі виїзду з Польщі на термін більше ніж на 1 місяць.

2.    Які формальності необхідно виконати в першу чергу?

 

Обов’язковою є реєстрація в’їзду:

– начальником прикордонної застави під час прикордонного контролю, або

– шляхом подання заяви до комунального органу про присвоєння номера  PESEL.

Кінцевий термін подання заяви – 60 днів з моменту в’їзду в Польщу. Щодо особи, яка не має повної дієздатності, заяву подає законний представник. У разі дитини заяву подає особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

3.    Що потрібно знати, заповнюючи заявку на номер PESEL та реєстрацію?

 

– зразок заявки на номер PESEL буде опубліковано в Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji;

–  до заявки слід додати фото;

– в особи, яка подає заявку, будуть зняті відбитки пальців (не стосується дітей до 12 років та осіб, які фізично не можуть це зробити);

– номер PESEL буде видано після встановлення особи на підставі наявних (у тому числі недійсних) документів, таких як паспорт, посвідчення особи, а також посвідчення поляка чи водійське посвідчення, а у випадку дітей, також народження. сертифікат.

4.    Як довго відбувається легалізація?

 

18 місяців від дня 24 лютого 2022 року, тобто до 24 серпня 2023 року.

5.    Як подати заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання?

 

– Заяву треба подавати до воєводи, компетентного за місцем проживання громадянина України (наприклад, особи, які перебувають у Варшаві, подають заяву до Мазовецького воєводи, а особи, які перебувають у Кракові – до Малопольського воєводи).

– Заява має бути подана в період від закінчення 9 місяців від дати в’їзду до 24 серпня 2023 року (наприклад, якщо особа прибула до Польщі 24 лютого 2022 року, вона може подати заяву протягом періоду з 25 листопада 2022 р. до 24 серпня 2023 р.; а якщо вона прибуде до Польщі 7 квітня 2022 р., кінцевий термін подання заявки почнеться 8 січня 2023 р., а також закінчиться 24 серпня 2023 р.).

– Громадянин України, якому надано дозвіл на тимчасове проживання, має право працювати на території Польщі без дозволу на роботу.

6.    Який термін дії посвідки на тимчасове проживання і на що вона дозволяє

 

 Посвідка на тимчасове проживання дійсна протягом 3 років з дня її видачі. Це дозволяє вам як перебувати, так і працювати на території Польщі без необхідності отримання дозволу на роботу.

Актуальна версія проєкту Спеціального закону суперечить виконавчому рішенню Ради Європейського Союзу, оскільки обмежує коло осіб, уповноважених легалізувати перебування в Польщі, громадянами України, які в’їхали в Польщу безпосередньо. Спеціальний акт ще не прийнятий Сенатом і не підписаний президентом, тож є шанс, що це обмеження буде знято.

Крім того, Спеціальний закон суперечить польському закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща. Відповідно до ст. 106 цього закону „Іноземцям, які прибувають у великій кількості до Республіки Польща, які покинули країну походження або певний географічний район через іноземне вторгнення, війну, громадянську війну, етнічні конфлікти чи грубі порушення прав людини, може бути надано тимчасовий захист на території Республіки Польща, незалежно від того, чи було їхнє прибуття спонтанним чи результатом допомоги, наданої їм Республікою Польща чи міжнародною спільнотою.

Крім того, відповідно до ст. 107 вищевказаного закону „тимчасовий захист надається на підставі та в межах, визначених у рішенні Ради Європейського Союзу, на строк, що кожного разу зазначений у цьому рішенні”.

Отже, якщо Польща вирішить надати захист українцям за вищезгаданою процедурою, Закон, має надати їх усім, на кого поширюється дія рішення Ради ЄС (а отже, і тим, хто в’їхав у Польщу через територію іншої держави або не має українського громадянства).

У ситуації, якщо буде прийнятий Спеціальний закон у його нинішній редакції, для осіб, які втекли до Польщі від війни в Україні та не є громадянами України або в’їхали до Польщі через інші країни, залишаться такі дії:

  • Подання заяви про захист відповідно до ст. 106 Закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (Польща не зобов’язана надавати цей захист водночас, через відсутність спеціального акту, це єдина національна правова підстава, яка дає право їм подати заяву про тимчасовий захист);
  • Подання заяви про захист в іншій державі-члені Європейського Союзу, положення якої узгоджені з Рішенням Ради Європейського Союзу;
  • Відстоювання своїх прав у Польщі безпосередньо на підставі рішення Ради Європейського Союзу, швидше за все, в судовому порядку, що, звісно, ​​забере багато часу (такі рішення Ради ЄС прямо зобов’язують і не вимагають виконання, але повинні існувати національні процедури, які дозволяють інстанціям діяти);
  • Подача заяви на тимчасове проживання (максимум 3 роки)[1] або тимчасове проживання та роботу[2] та отримання карти на проживання згідно з Законом про іноземців (повинні бути виконані численні умови, наприклад, наявність коштів на утримання або медичне страхування);
  • Подача заяви про дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань (якщо повернення в країну є небезпечним для життя)[3].
  • Подання заяви про надання статусу біженця відповідно до Закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща [4](необхідно здати паспорт на час розгляду справи, немає можливості працювати під час провадження (до 6 місяців).

Крім того, відповідно до ст. 15 (1) Закону про COVID, іноземця, який залишився в Польщі після оголошення епідемії COVID, його перебування вважається законним протягом 30 днів від дати скасування епідемії.

Контактна особа:

Агнешка Ферек 660 468 864
(безкоштовні консультації)

 

[1] Ст. 98 закону від 12 грудня 2013 р. o іноземцях (tj. DzU.z 2021 r. poz.2354)

[2] Ст. 114 закону від 12 грудня 2013 р. o іноземцях (tj. DzU.z 2021 r. poz.2354)

[3] Ст.348 закону від 12 грудня 2013 р. o іноземцях  (tj. DzU.z 2021 r. poz.2354)

[4] Ст. 13 та наступні закони від 13 червня 2003 р. про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1108