Banasik Woźniak i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000898439; REGON: 320657034.