Zalecenia Ministerstwa Rozwoju dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało szereg zaleceń dla zakładów pracy.

Ministerstwo zaleca promowanie przez zakłady pracy regularnego i dokładnego mycia rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej wodą z mydłem lub dezynfekowania dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Zakład pracy powinien umożliwić pracownikom, klientom i kontrahentom dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą, a także umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i zadbać o regularne napełnianie tych dozowników. Higiena rąk jest bowiem jedną z podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Ministerstwo zaleca także zwracanie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.

Wśród zaleceń Ministerstwo Rozwoju wymienia również zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra), czy dołożenie wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne poprzez regularne dezynfekowanie powierzchni dotykowych, takich jak biurka, klamki, poręcze, włączniki światła i inne.

W zakresie podróży służbowych i delegacji Ministerstwo zaleca ich ograniczenie do minimum. Wskazuje także, że zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji zagranicznej, jeżeli w kraju, do którego ma się udać, występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.

Kancelaria rekomenduje ograniczenie do minimum spotkań biznesowych, a w przypadku konieczności ich odbycia zrezygnowanie z podania ręki przy przywitaniu i zachowanie bezpiecznego odstępu między rozmówcami. Jednocześnie przypominamy, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, m.in. poprzez wdrożenie rozwiązań ograniczających możliwość zarażenia koronawirusem.

Pełna informacja Ministerstwa znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Your email is never published nor shared. Wymagane pola są oznaczone *