ico-aktywnosc

Aktualności

Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej. Artykuł współautorstwa prawnika Kancelarii Mateusza Duckiego.

W majowym numerze Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, podstawowego czasopisma branżowego dla prawa pracy, ukazał się artykuł współautorstwa prawnika Kancelarii Mateusza Duckiego. Został on poświęcony, tak jak i całe majowe wydanie PiZS, zagadnieniom związanym z pandemią koronawirusa. W opracowaniu tym autorzy podjęli próbę krytycznej analizy podstawowych dla pracodawcy rozwiązań w tarczach antykryzysowych, dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń oraz innych dostępnych środków pomocowych, kształtujących stosunki pracy.

Kancelaria aktywnie wspiera Klientów w dobie pandemii

Partner Zarządzający Aleksandra Woźniak aktywnie wspiera klientów Kancelarii w czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Odbywa szereg spotkań z zarządami, przedstawicielami pracowników czy pracownikami, oferując wsparcie w obecnej sytuacji.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 4.0

W obecnym stanie prawnym rodzice dzieci do lat 8 nie mają prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w specustawie koronawirusowej. Władza ustawodawcza dąży jednakże do przywrócenia tego zasiłku wskazanej grupie osób – ma to nastąpić na mocy postanowień tzw. tarczy 4.0. Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu – zmiany mają wejść z mocą wsteczną od 25 maja 2020 r. Według proponowanych zmian dodatkowy zasiłek opiekuńczy miałby przysługiwać do 28 czerwca 2020 r.

Dostęp do gazociągu jamalskiego na nowych, unijnych zasadach. Korzystne zmiany dla Polski.

Od dnia 18 maja 2020 r. rezerwacja mocy przesyłowych na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa będzie odbywała się w oparciu o unijne zasady, w tym w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Komisji 984/2013 – Kodeks NC CAM oraz w oparciu zatwierdzoną w listopadzie 2019 r. przez Prezesa URE nową wersję Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla gazociągu jamalskiego (IRiESP SGT).

Prawo pracy – zmiany w tarczy 3.0

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie tzw. tarcza 3.0, która wprowadza kolejne zmiany w zakresie prawa pracy. Prezentujemy najważniejsze zmiany dotyczące prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, a przede wszystkim pomocy finansowej dla przedsiębiorców.