ico-aktywnosc

Aktualności

Nowi Mecenasi w Kancelarii BWW

Dwóch prawników Kancelarii BWW, Łukasz Batory i Michał Legodziński zostało wpisanych na listę adwokatów i w dniu 27.06.2018 r. złożyło przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ślubowanie adwokackie. W dniu 25.06.2018 r. ślubowanie złożyła również Aneta Dybińska, która została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Nowym mecenasom serdecznie gratulujemy!  

XI Forum Obrotu – Towarowa Giełda Energii

W dniach 4-6 czerwca odbyło się w Olsztynie XI Forum Obrotu organizowane przez Towarową Giełdę Energii.

Nowa Taryfa GAZ-SYSTEM

W dniu 1 czerwca 2018r. Prezes URE zatwierdził taryfę GAZ-SYSTEM dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

GAZ-SYSTEM i Amber Grid podpisały umowę dotyczącą budowy gazowego połączenia Polska-Litwa i podjęły pozytywną decyzję inwestycyjną

Podczas trwającego w Kopenhadze europejskiego Forum Infrastruktury Energetycznej, operatorzy gazowych systemów przesyłowych z Polski i Litwy podpisali umowę Connection Agreement, tym samym finalizując inwestycję oraz zobowiązując się do budowy interkonektora.

Aktualizacja sprawozdania GAZ-SYSTEM dot. środków tymczasowych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprosił 14 maja wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych w obszarach bilansowania zarządzanych przez GAZ-SYSTEM na podstawie art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC).