ico-aktywnosc

Aktualności

Koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego

„Z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z tego świadczenia rodzice dzieci do 8 roku życia mogą korzystać do dnia 26 lipca br.” – podało do wiadomości poprzez swoją stronę internetową Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertrudy Uścińskiej, formuła tego świadczenia już się wyczerpała. W wywiadzie dla portalu Money.pl, na pytanie o wydłużenie okresu przysługiwania tego świadczenia wskazała, że „w lipcu wykorzystanie tego zasiłku jest po prostu niewielkie w stosunku do tego, co było naprawdę w kwietniu, maju czy czerwcu”.

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-762/18, QH, i C-37/19, CV – jaki ma wpływ na prawo polskie?

W wyroku z dnia 25 czerwca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się po raz kolejny kwestią urlopu wypoczynkowego pracowników, tym razem w odniesieniu do sytuacji pracownika nieprawidłowo zwolnionego z pracy, którego sąd przywrócił do pracy. Na gruncie dwóch spraw, bułgarskiej i włoskiej, Trybunał wskazał, że pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego lub do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za cały okres od dnia rozwiązania stosunku pracy do dnia przywrócenia do pracy.

Tarcza 4.0 – podsumowanie zmian w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowniczych

Tarcza 4.0 weszła w życie 24 czerwca i tego dnia informowaliśmy o zawartych w niej zmianach dotyczących prawa pracy. Zgodnie z zapowiedzią, dziś omawiamy zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników.

Tarcza 4.0 – podsumowanie zmian

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie tarcza 4.0. Poniżej prezentujemy podsumowanie zmian z zakresu prawa pracy dotyczących m.in. pracy zdalnej, urlopu wypoczynkowego czy umów o zakazie konkurencji. W kolejnym wpisie przytoczymy zmiany w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – c.d. zmian

W Senacie trwają aktualnie prace nad zmianą przepisów dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego tzw. specustawą o COVID-19. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim kręgu podmiotów uprawnionych do pobierania tego świadczenia.