ico-aktywnosc

Aktualności

ZFŚS a Covid-19

W związku z panującą na terenie kraju pandemią Covid-19, wpływającą negatywnie na wszystkie najważniejsze aspekty prowadzonej działalności, warto wskazać na możliwości podjęcia przez pracodawcę określonych działań w obszarze ZFŚS.

Nowelizacja specustawy dot. walki z COVID-19

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa jest aktualnie procedowana w Senacie i nie stanowi jeszcze prawnie obowiązującego aktu prawnego. Niemniej jednak wprowadza szereg zmian w zakresie prawa pracy w kwestiach związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które są warte zasygnalizowania.

Badania okresowe w obliczu pandemii koronawirusa

Bazując na naszych doświadczeniach we współpracy z klientami dostrzegamy, że jako pracodawcy są ostatnio zasypywani informacjami związanymi z zawieszeniem obowiązku przeprowadzania badań okresowych, wnioskami podmiotów świadczących usługi w zakresie medycyny pracy o wyrażenie zgody na zaprzestanie kierowania pracowników na te badania czy stanowiskami Głównego Inspektora Pracy w tym zakresie.

Udzielenie zaległego urlopu a koronawirus (SARS-CoV-2)

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), wywołującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu epidemii na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, czasowemu ograniczeniu ulega prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Większość przedsiębiorców jest także pracodawcami, którzy poza licznymi problemami biznesowymi związanymi ze spadkiem koniunktury, muszą także przeorganizować działalność zakładu pracy. Jednym ze sposobów reorganizacji może być zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.

Specustawa koronawirusowa a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniem Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ubezpieczonym rodzicom dziecka zostało przyznane świadczenie z ubezpieczenia społecznego mające zabezpieczyć ich przed skutkami zamknięcia placówek oświatowych wszystkich szczebli. Tak zwany „dodatkowy zasiłek opiekuńczy” przysługuje, osobom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których to dziecko uczęszcza.