ico-aktywnosc

Aktualności

Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego – COVID19

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, po krótkiej wakacyjnej przerwie, Rząd przywraca instytucję dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie ze stanowiskiem Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg: „W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września 2020 r., jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony”.

Rusza budowa elektrociepłowni w Olsztynie w ramach PPP.

Miło nam poinformować, że projekt budowy nowej elektrociepłowni w Olsztynie zapewniającej zagospodarowanie odpadów w regionie (waste-to-energy), realizowany w formule PPP, w którym Kancelaria BWW doradza podmiotowi publicznemu – MPEC Olsztyn, wchodzi w kolejną fazę. Wybrano również wykonawcę robót budowlanych, który zrealizuje inwestycję w Olsztynie.

Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dnia 20 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wprowadzone ustawą nowelizującą wejdą w życie 4 września 2020 r.

Ustawa prądowa AD 2020 – czy na pewno jest potrzebna?

Od końca lutego tego roku trwają prace nad ustawą o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r., podobną do ustawy prądowej „zamrażającej” ceny energii w roku 2019. Projekt ustawy zakłada, że korekty w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi mają być wypłacane przez spółki obrotu (sprzedawców energii elektrycznej), dla których już realizacja obowiązków wynikających z dotychczasowej ustawy prądowej wiązała się ze sporym obciążeniem i ryzykiem. Czy na pewno przyjmowanie ustawy w takim kształcie jest celowe? - komentują Łukasz Batory i Piotr Wach