ico-aktywnosc

Aktualności

Nowelizacja specustawy dot. walki z COVID-19

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa jest aktualnie procedowana w Senacie i nie stanowi jeszcze prawnie obowiązującego aktu prawnego. Niemniej jednak wprowadza szereg zmian w zakresie prawa pracy w kwestiach związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które są warte zasygnalizowania.

Badania okresowe w obliczu pandemii koronawirusa

Bazując na naszych doświadczeniach we współpracy z klientami dostrzegamy, że jako pracodawcy są ostatnio zasypywani informacjami związanymi z zawieszeniem obowiązku przeprowadzania badań okresowych, wnioskami podmiotów świadczących usługi w zakresie medycyny pracy o wyrażenie zgody na zaprzestanie kierowania pracowników na te badania czy stanowiskami Głównego Inspektora Pracy w tym zakresie.

Udzielenie zaległego urlopu a koronawirus (SARS-CoV-2)

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), wywołującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu epidemii na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, czasowemu ograniczeniu ulega prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Większość przedsiębiorców jest także pracodawcami, którzy poza licznymi problemami biznesowymi związanymi ze spadkiem koniunktury, muszą także przeorganizować działalność zakładu pracy. Jednym ze sposobów reorganizacji może być zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.

Specustawa koronawirusowa a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniem Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ubezpieczonym rodzicom dziecka zostało przyznane świadczenie z ubezpieczenia społecznego mające zabezpieczyć ich przed skutkami zamknięcia placówek oświatowych wszystkich szczebli. Tak zwany „dodatkowy zasiłek opiekuńczy” przysługuje, osobom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których to dziecko uczęszcza.

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało szereg zaleceń dla zakładów pracy.

Kwestia cen energii w taryfach wszystkich spółek obrotu nadal otwarta

Na chwilę obecną nie jest pewne, jaki będzie poziom cen energii elektrycznej stosowanych przez spółki obrotu w kolejnych kwartałach 2020 roku.

O compliance w prawie pracy na studiach podyplomowych

Aleksandra Woźniak - współzałożycielka i partner zarządzający kancelarii Banasik Woźniak i Wspólnicy - została zaproszona do podzielenia się swoją szeroką, praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy na Studiach Podyplomowych Compliance, organizowanych przez Szkołę Główną Handlową.

Wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy w związku z SARS-CoV-2

Zagrożenie koronawirusem (SARS-CoV-2) wpływa na rzeczywistość nie tylko społeczno-polityczną, ale również prawną. Niezależnie od procedowanej w parlamencie ustawy, wyjaśnień co do stosowania przepisów prawa pracy odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikiem w sytuacji zagrożenia zarażeniem ww. koronawirusem udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.