ico-aktywnosc

Aktualności

Doradztwo prawne przy przygotowywaniu przedsięwzięcia budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie ogłosiło dnia 2 marca 2018 r. postępowanie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą” (MPEC/PE-EZ/55/18), przy przygotowaniu którego uczestniczyła Kancelaria BWW.