ico-aktywnosc

Aktualności

Doradztwo prawne przy pozyskaniu dotacji na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie

Kancelaria BWW doradzała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie w procesie uzyskania dotacji w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie.