Banasik Woźniak i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000329253; NIP: 955-226-11-57; REGON: 320657034.