ico-aktywnosc

Aktualności

Kolejny sukces sądowy Kancelarii BWW w zakresie meandrów prawa pracy

Radca prawny Anna Fidecka z sukcesem reprezentowała jedną ze spółek handlowych w sprawie o mocno nietypowym stanie faktycznym, który najpierw wymagał ponownej, udokumentowanej rekonstrukcji zdarzeń, a później nowej oceny sądowej.

Większy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracodawcy są zobowiązani do przyjęcia wyższej podstawy do obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Tak wynika z ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W Rzeszowie powstanie jedna z największych i najnowocześniejszych w Europie baz MRO

Polska Grupa Lotnicza (PGL), LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. (LOTAMS) oraz Port Lotniczy Rzeszów Jasionka zawarły umowy związane z nabyciem dwóch działek o powierzchni ok. 13 ha na terenie lotniska. Kancelaria BWW kompleksowo doradzała PGL i LOTAMS przy transakcji zakupu nieruchomości i jest zaangażowana w cały proces realizacji tej inwestycji. Na terenie lotniska w Rzeszowie powstanie jedna z największych i ultranowoczesnych baz obsługi technicznej samolotów w Europie. Od 2022 roku będą w niej serwisowane samoloty wąsko i szerokokadłubowe z całego świata. Koszt inwestycji to ok. 500 mln zł. 

Zamrożenie cen energii w 2019 r. Dzisiaj upływa termin na złożenie wniosków o rekompensaty za pierwsze półrocze.

Uchwalona z końcem grudnia 2018 r. ustawa „zamrażająca” ceny energii elektrycznej  w 2019 r. miała uchronić odbiorców końcowych przez skokowym wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r., a jednocześnie poprzez system rekompensat zapewnić spółkom obrotu pokrycie strat poniesionych w związku z koniecznością przyjęcia przez nie nierynkowych cen. Ustawa o Cenach nie została jednakże jak dotąd notyfikowna Komisji Europejskiej. Czy spółki obrotu powinny obawiać się ryzyka pomocy publicznej i nie składać  wniosku o wypłatę środków przez Zarządcę Rozliczeń?

BWW podczas kongresu DISE

Kancelaria Banasik, Woźniak i Wspólnicy była jednym z partnerów jubileuszowej edycji prestiżowego kongresu energetycznego, organizowanego przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.